Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

 

Finns det något att vinna på ENergiEFFektivisering?

 

Sedan 2005 har jag föreläst i olikasammanhang om energieffektivisering och haft den utmanande inledningen, ”Med rätt experter sparar vi 30 %, företagsekonomiskt försvarbart, på Er energinota. Oavsett vad Ni tidigare gjort”. Jag tyckte då att det var en rätt utmanande inledning, men så här i efterhand kan jag bara tycka att den faktiskt håller än, 7 år senare.

Vart finns då slöseriet rent ekonomiskt?

Här är de värsta syndarna, utan inbördes rangordning(beror på verksamhet);

 

1. Ventilationen

2. Belysningen

3. Bristande underhåll av befintliga system

4. Felaktig fokusering

5. Gammal teknik

6. Gammal kunskap

7. Andra missförhållanden

1. Ventilationen

 

Avsaknaden av automatiska system eller felaktigt inställda system. Automatiska system sköter ventilation och uppvärmning 24/7 utan rast och ro. Förutsatt att de är rätt inställda. Verksamheten i en fastighet förändras över tiden men det är sällan som det görs anpassningar i systemen för att matcha verksamhetsförändringarna. Mycket att vinna här.

Brukar misstag. När vi överlåter åt ”brukarna” att sköta ventilation och uppvärmning manuellt, blir det nästan alltid fel. Dvs. för mycket, för länge och för ofta.

2. Belysningen

 

Kostnaden för ljus i lokalerna är beroende av flera parametrar. Den vanligaste och den vi tittar mest på är energiförbrukningen men vi glömmer de två viktigaste; underhållskostnader för det artificiella ljuset och möjligheterna till GRATIS ljus.

Underhållskostnaderna. Vad kostar det att byta en lampa? Beroende på hur vi ser på det kan man i alla fall räkna med att det tar ½ timme att få det gjort från det att det upptäcktes att det behövdes göras. (Vem ska göra det, var finns reservlampor, hämta lampan, skruva i den mm.) Lågenergilampor håller ca 10 ggr längre än en glödlampa och LED lampor upp till 100 ggr längre. Om bytet (½ timme x 800 SEK/timme) kostar 400 SEK så kostar ett glödlampsbyte 3 600 SEK mer än ett lågenergilampsbyte och 36 000 SEK mer än ett LED-lampsbyte. Tänkvärt

Gratisljus. Mycket av det artificiella ljuset ”fastnar” i dåligt rengjorda/underhållna armaturer. Mörka och ”smutsiga” väggar reducerar det ljus som kan fås utifrån.

Ljus skapar värme som måste kylas. I många miljöer är det artificiella ljuset den största värmekällan, framför allt i butiker där de är en viktig faktor för varuexponeringen. I våra storstadsmiljöer är inte bristen på värme det stora problemet utan bristen på kyla. Ju sämre belysningskälla desto mer överskottsvärme som måste kylas bort. Missbruk i två led.

3. Bristande underhåll av befintliga system.

 

När verksamheten förändras MÅSTE systemen anpassas och verksamheten förändras oftare än Ni tror. Se över systeminställningarna varje år.

4. Felaktig fokusering.

 

Det är lättare att investera 1 000 000 SEK på ökad försäljning än att investera 10 000 SEK på att minska energiförbrukningen med 100 MWh medan bägge ger samma ekonomiska resultat.

5. Gammal teknik.

 

Det har hänt otroliga saker på teknikområdet bara det senaste 10 åren. Det är vanligt att när gammal teknik haverera så ersätts den med amma teknik som förut, enkelt och bekvämt. När gammat teknik tjänat ut ersätt med bättre ny teknik.

6. Gammal kunskap.

 

Gamla sanningar är just det, GAMLA. Det som var sant för 10 år sedan är det inte säkert att det är sant idag. Våga ifrågasätta det gamla.

7. Andra missförhållanden.

 

Den här listan kan göras hur lång som helst. Några exempel bara;

 

Motorvärmare. Det räcker väl om bilen är varm när man hämtar den. Teknik finns.

Varmvatten. Det kostar mer energi att raka sig med hyvel än med rakapparat. Vem trodde det. Vattenförbrukningen är svaret. En stor del av det varmvatten som vi använder i tvättställ och i diskho spolas ner i avloppet utan att ha använts. Det finns teknik för detta också.

Standby förbrukning. Det sägs att stand by står för 4 % av all elförbrukning. En mobilladdare utan ansluten mobil använder nästan lika mycket energi som när mobilen är ansluten. Det är heller inte ovanligt att lågvoltssystem för belysning har strömbrytaren på lågvoltssidan vilket innebär en konstant elförbrukning trots att lamporna är släckta. Den största förbrukaren som jag själv upptäckt är en standbyskrivare, där jag mätte upp en ”stängd” förbrukning på 140 W. För det mesta av det här finns tekniska lösningar utom för belysningsproblemet där omkopplingar krävs.

Vi kyler när det finns GRATIS kyla. Facebook bygger en ny serveranläggning i Luleå för att bland annat använda s.k. ”gratiskyla.” Men det finns fler som hade kunna utnyttja detta utan att flytta till Luleå. ”Gratiskyla” är att använda utomhusluften för kylning.

 

Hur ska Vi komma igång om Vi bedriver verksamhet?

 

Ingen lätt fråga att svara på. Energieffektivisering är på modet och det har naturligtvis dragit till sig en hel del ”förstigspåare”, en del av dom är i högsta grad kompetenta medan en stor del (majoriteten?) är rena hycklarna.

Det finns en stor brist på ”verkligt” kompetent folk och dom vet för det mesta att ta betalt, men kompetent ”folk” lönar sig i längden. Räkna med att det kostar 1 000 – 1 500 SEK/timme.

När lönar det sig att prata med experterna? Spenderar Ni mer än 1 000 000 SEK på energi tycker jag personligen att Ni bör ta kontakt med någon.

Kan man kontakta mig?

Ja. Jag kan vara rådgivare eller fungera som huvudprojektledare genom att ansvara för att rätt folk genomför uppdragen.

 

Hur ska vi komma igång om vi är ett energibolag?

Kontakta mig för en förutsättningslös diskussion.