Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

Lagstiftarnas ”låt gå” mentalitet förhindrar utvecklingen.

Enligt en utredning som Economist Intelligence Unit (www.eiu.com) gjort, är bristande lagstiftning den största orsaken till att marknaden för effektiviseringstjänster inte tar fart.

Fastighets och byggsektorn står för 40 % av världens CO2 utsläpp, enligt studien som beställts av den ideella organisationen ”Global Buildings Performance Network”.

Världens ekonomier försöker frikoppla sin tillväxt från energikonsumtion, företagen riktar större och större uppmärksamhet åt att renovera det befintliga fastighetsbeståndet. Medan det finns gott om incitament i form av övergripande lagstiftning för att trigga en energieffektiv modernisering, saknas viljan för ett korrekt utförande, säger studien.

 

Länk till studien

 

PFE upphör till årsskiftet!

 

Enligt ett förslag (2012/13:9) från regeringen ska PFE (Program för energieffektivisering) upphöra till årsskiftet. Programmet strider mot EU´s nya riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd.

De företag som antagits i programmet före 1 januari får dock fullfölja programmet.

Flera remissinstanser, bl a Svenskt Näringsliv, har dock framfört att ett nytt program som kan ersätta PFE tas fram.

 

 

EU tar dom sista stegen för att acceptera förändringar i Energieffektivitetsdirektivet.

 

Förändringarna ses som den sista pusselbiten för att klara 2020 målen.

Den ekonomiska krisen har vägt tungt under förhandlingarna men den 4 oktober kom man ändå fram till någon from av överenskommelse.

 

De kompletterande förslagen blir inte bindande utan bara indikativa.

 

 

Läs mer

 

Vad magkänslan gjorde med EU´s Energieffektivitetsdirektiv.

Två dagar innan förhandlingarna i juni avslutades uttalade sig Danmarks Klimat- och Energiminister, Martin Lidegaard, att han var förbryllad över rådets ståndpunkt.

 

Läs mer