Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

 

Någonting är fel!

 

En spontan reaktion från någon som tydligen inte förstår bättre.

 

Det är billigare att köpa sig fri än att åtgärda det som är fel i sitt agerande. Detta trots att ett ändrat beteende troligtvis gynnar både samhälle och ägare långsiktigt.

 

Ett exempel av många möjliga:

 

IKEA är troligtvis ett av de företag som använder mest energi för sina varuexponeringar (volym) genom sin storlek. Vad gör dom? Dom köper sig fria genom att investera i ”skogsplanteringar”, ”vindkraftverk” mm.

Att ändra sitt sätt att exponera fanns tydligen inte på kartan. Förvånad?

 

BRA REKLAM I TV

Vad har man gjort? Den stora satsningen för ”vindkraft till folket”, min uppfattning om utsago i slutet av 2000, har man lagt ner.

Varför?

Fanns väl inga lättförtjänta pengar i det. I alla fall inte kortsiktigt, och det är väl på de premisserna som en VD anlitas. Pengar. Gäller inte bara IKEA.

Vad göra? En stor kampanj om hur man kompenserar sin förbrukning genom egen produktion. Hur mycket effektivisering är det i det? Nada.

 

Varför kritiserar jag IKEA?

 

Jag trodde på deras ambitioner och jag trodde dom var rätt ute. Det behövdes någon som har ett tillräckligt stort marknadsinflytande för att göra skillnad. Jag trodde att IKEA skulle bli stjärnan alla jagade.

Tog dom ansvaret när dom upptäckte att pengarna inte var så lättförtjänta som dom förutsatt. Nej!

Hade dom rätt?

Kortsiktigt, Ja!

För samhället och långsiktigt? Nej!

För IKEA? Njae, är inte riktigt säker men tror dom tog fel beslut.

 

Är det IKEA´s ansvar? Nej, det är allas ansvar, IKEA´s, andra företag och inte minst våra politiker och oss själva genom våra val.

 

Långsiktighet, vad är det.

 

Söker du på nätet finns inget svar. Det är tydligen upp till var och en vad det innebär. För mig är det åtminstone mer än 10 år, för en företagsledare kanske 6 månader och för en politiker fram till nästa val.

Tyvärr handlar långsiktigheten bara om aktörens ”ödesdag”, nästa bokslut eller nästa val.

 

Ska ledarna kritiseras?

 

Ja, till en viss del men dom som tjänar störst kritik är ägarna och den politiska eliten.

Vet dom vad som är lönsamt?

Investerarna, idag, vill ha lönsamhet på året. Vi som människor vill ha lönsamhet över livet. Vi vet alla att vissa år är bra och andra är sämre, varför skulle det vara annorlunda i ett företag, eller en offentlig förvaltning, men trots det så mäts en VD´s, eller GD´s, styrka i vad som skedde förra året och inte vad framtiden kommer att återgälda.

 

Är ägare korkade?

 

Tydligen. Ägarna tycks också ha köpt devisen att ”morgondagen finns inte”. (Är det så att ägarna inte är långsiktiga?)

 

Vilka är ägarna?

 

Tyvärr så är det vi själva.

 

20 – 40 % av den energi som vi förbrukar idag är bortkastad.

 

Dvs. med ett bättre förvaltande hade den inte behövts. För ett företag med en energinota på 10 MSEK har man kastat bort 3 MSEK. Ett producerande företag som omsätter 10 MSEK i energi genererar ca 5 MSEK i vinst. (enligt undersökning från data via SCB) Genom ett aktivt energiarbete kan vinstpotentialen ökas med 60% och ändå görs inget.

 

Obegripligt?

 

Nej! Ska du bara leva nästa vecka eller år så är det OK. Är du VD så är nästa vecka OK och tydligen så är nästa vecka OK även för ägarna.

 

Hoppas att nästa generation ”ägare”, som är våra barn, tänker annorlunda när de ska hantera våra nuvarandes handlingar.

 

Hoppet är det sista som överger en.

 

Debatt inlägg från Torsten Olsson

 

Svar och kommentarer publiceras anonymt om så önskas

 

Svar to@eneff,se