Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

Bråk i kulisserna om ”Nya” energieffektiviseringsdirektivet

 

Flera länder har protesterat mot skrivningarna i det nya förslaget till nytt direktiv om Energieffektivisering.

Rådande ekonomikris gör att flera länder anser att vissa skrivningar, bland annat om det ”Offentligas” åtagande, om 3 % effektivisering per år” måste tas bort pga. av det svåra budgetläget som många länder befinner sig i. Andra anser att om man tar bort något måste det ersättas med något annat om 2020 målen ska nås.

Man vill också ändra inom ”kvotpliktsystemet”. I det ursprungliga förslaget kunde energiföretag med färre anställda än 10 och med en årsomsättning under 2 000 000 € undantas, nu vill man höja gränsen till färre än 50 anställda och en omsättning under 8 000 000 €,

Oväntat? Knappast! Liknande skrivningar fanns med redan 2003 i det ursprungliga ”Energitjänstedirektivet” men försvann helt under processens gång. Ett nytt försök att få med dom igen.

 

Vad blir det slutliga förslaget till direktiv?

 

Det offentliga är inte berett att ta ansvar alltså måste någon annan ta det. Genom olika former av skatter och tvingande lagstiftning kan man ju alltid få andra aktörer att ”bära hundhuvudet” för åtgärder som staterna borde ha tagit ansvar för. Intet nytt, för företag i energibranschen, men det är ju faktiskt användarna själva som står för sin egen förbrukning och som är dom som faktiskt kan gör något, inklusive offentliga fastigheter som utgör 13 % av fastighetsbeståndet i Europa.

 

Kommer det att skapas möjligheter?

 

De aktörer som faktiskt kan genomföra effektivisering har stora möjligheter att dels effektivisera sin kostnadsmassa för energi och samtidigt troligen få bidrag, eller

skattereduktioner, för att göra det.

Gyllene tider för aktörer inom energitjänsteområdet. Tackar, tackar….

 

Ska man förbereda sig?

 

Naturligtvis. Ofta avsätts stöden med en övre beloppsgräns för statens utgifter, dvs. de som är snabba kan ta del av stöden medan andra blir utan. Att vara väl förberedd är A & O.

 

Hur gör man?

 

Energiföretag vad kan Ni bidra med

 

• Vad vet Ni med Er kompetens om Era kunder?

• På vilket sätt kan Ni hjälpa till, ”win – win” lösningar.

• Är Ni förberedda? Tvivlar!

• Jag vet att Ni vet vilka som är energi ”missbrukare”.

 

Energiförbrukare

 

• Vet Ni hur Er energi används? Om INTE ta reda på det.

• > 30 % av den energi som används är bortkastad, gör något åt det. (De finns dom som är mycket bättre, men är sällsynta, tag lärdom)

• Anlita expertkunskaper inom effektivisering som ser till helheten. Obs! Var kritisk vid val av expert, det finns många ”charlataner” på marknaden (Inga namn men dom finns).