Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

Ekonomiskt stöd för energikartläggning

 

Nu finns ett statligt stöd för företag som vill kartlägga sin energianvändning.

Gamla mönster lever kvar kring energibeteenden, teknikval och uppvärmningsmetoder. Och ibland är det svårt att se vilka onödiga kostnader som det i slutändan faktiskt handlar om. Men erfarenheten säger att det finns massor energi att spara, då vi ofta använder energi helt i onödan.

 

Kort om stödet

 

Stödet kallas även ”energikartläggningscheck” och kan sökas till och med år 2014. Det täcker 50 procent av kostnaden för energikartläggningen, vilket innebär att företaget kan få maximalt 30 000 kronor. Stödet gäller företag som använder mer än 500 MWh energi per år. Lantbruk kan få stöd även om de har mindre energianvändning än 500 MWh per år. Företag med flera arbetsställen kan i vissa fall också genomföra kartläggning som endast omfattar ett arbetsställe.

Syftet med stödet är lika enkelt som klimatsmart: att hitta nya vägar för att minska Sveriges totala energianvändning. Med en energikartläggning av ditt företag får du förslag på åtgärder och du kommer med största sannolikhet att hitta flera sätt att minska energiförbrukningen.

En energikartläggning ger dig svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten, byggnaderna, interna transporter och all övrig energianvändning. Den visar även hur energin är fördelad i olika delar av anläggningen. Du får också förslag till hur du kan energieffektivisera processer och hjälputrustning.

 

Så går det till

 

När du har bestämt dig för att genomföra en energikartläggning på företaget är det dags för att ansöka om stödet hos Energimyndigheten. Du söker stödet via Energimyndighetens tjänst e-kanalen. Kartläggningen gör du efter att företaget beviljats stöd. Vissa delar kan du kanske göra själv, men i de flesta fall behövs hjälp av en erfaren konsult. Resultatet av energikartläggningen tillsammans med en lista över de åtgärder som företaget avser att genomföra presenteras därefter i en energiplan. När kartläggningen och åtgärderna är inrapporterade kan stödet betalas ut, och företaget kan börja att "beta av" åtgärderna.