Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

EU håller fast vid 20 % målet (2010-12-09/TO)

Vid en presskonferens, på klimatmötet i Cancun Mexico, den 7:e december förtydligade Klimatkommissionären Connie Hedegaard att EU inte ensidigt kommer att höja målet till 30 %, vilket bekräftade miljöministrarnas uttalande i oktober.

Hedegaard upprepade att andra nationer behöver göra mer och att hon hoppades att veckans klimatförhandlingar ska komma överens om en text som klargör att nationerna måste ha mer ambitiösa planer för utsläppsreduceringar. EU´s färdplan till 2050, som kommer nästa år, kommer att innehålla nya mål för 2030.