Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

Fritt översatt från artikel på EurActiv.com publicerad 2011-11-09

EU´s chans att nå effektiviseringsmålet på 20 % är bara lite bättre än ”fifty-fifty” säger EurActive

 

På frågan om hur säker han var att målet skulle nås, svarade Philip Lowe, Europeiska kommissionens generaldirektör för energi: ”Med nuvarande utveckling, 60 %”.

En konsekvensanalys som gjordes i samband med ”Energy roadmap for 2050” och som EurActiv har sett, säger att EU är långt från att nå 20 % målet för 2020. Dokumentet säger också att den låga ekonomiska tillväxten har bidragit till en minskad energiförbrukning men, ”, det har också påverkat investeringsbesluten i energieffektivitet negativt på alla nivåer – Offentliga, kommersiella och privata”.

 

Split incentivs

 

Till exempel kan hyresvärdar besluta om att renovera byggnader, men eftersom hyresgästerna betala energiräkningarna, har ägaren litet incitament att investera i energibesparande åtgärder.

Som ett kumulativt resultat för referensscenariot ”business as usual”, kommer inte 20 % målet att nås med nuvarande politik – inte ens till 2050.

En analys som ”Coaltion for energy savings” har gjort menar att 2020 målet kan nås med det nya energieffektivitetsdirektivet.

Osäkerheten krin EU´s vilja och förmåga att nå målet skapar problem för investerarna.

”We cannot invest in companies that are waiting around for governments to do the right thing”, som en riskkapitalist uttryckte sig.

 

Stora företag besvikna

 

Flera ledande energibolag – inklusive Philips, Siemens och Schneider – har uttryckt sin besvikelse till färdplan i ett brev via EUASE.

”Det är viktigt att vi visar politikerna att företagen känner sig precis lika starkt engagerade som miljövännerna i den här frågan”, säger Monica Frassoni, president EUASE, berättar EurActiv.

"Energieffektivitet är en massiv ‘win-win’ för tillväxt i många branscher", sade hon.

"Om EU-kommissionen menar allvar med att skapa tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling, då måste energieffektivitet vara en central del av varje scenario för 2050", sa Frassoni. "Det innebär att hålla sig till sitt politiska åtagande om 20 % målet."

 

Debatt om energieffektivitet

 

Med medlemsstater som är låsta i ett skyttegravskrig kring blygsamma besparingsåtgärder för energibolag och fastigheter, som föreslås i energieffektivitetsdirektivet, har man nu börjat debattera om vad energieffektivitet är.

Storbritannien har länge ifrågasatt ”Primes-modellen” och Frankrike har lagt ett förslag till det Polska ordförandeskapet att slopa byggnadsdirektivet. Det finns bättre sätt att mäta energieffektivitet hävdar UK och Frankrike.

”De diskussioner vi har med medlemsstaterna är mycket intressanta, eftersom de inte gillade bindande mål gav vi dem bindande åtgärder”, sa Lowe. ”Dom tycker inte om bindande åtgärder utan säger att ‘vi behöver mer flexibilitet’, kommer dom att avvisa detta också.”