Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

EU tar dom sista stegen för att acceptera förändringar i Energieffektivitetsdirektivet.

 

Förändringarna ses som den sista pusselbiten för att klara 2020 målen.

Den ekonomiska krisen har vägt tungt under förhandlingarna men den 4 oktober kom man ändå fram till någon from av överenskommelse.

 

De kompletterande förslagen blir inte bindande utan bara indikativa.

 

De största förändringarna som förs in i lagstiftningen är:

 

•Energiföretagen ombeds att minska sin försäljning till industrin och hushållen med 1,5 % årligen.

•En 3 %-ig årlig renoveringstakt för statligt ägda (eller använda) byggnader.

•En skyldighet för varje EU-land att utarbeta en plan som gör hela byggsektorn mer energieffektiv.

•Det nya direktivet innehåller också åtgärder för energibesiktningar och energihantering inom större företag, ”cost-benefit” analyser för införande av kraftvärmeanläggningar (CHP) och offentlig upphandling.

 

De kommande stegen:

1.November 2012. Direktivet träder ikraft.

2.April 2013. Medlemsstaterna ska presentera sitt nationella program för genomförandet.

3.2014, 2016. EU kommissionens översyn av direktivet.

 

Vad som verkligen blir resultatet av det nya direktivet återstår att se. Skrivningarna kring de nya förslagen verkar så veka att det, som jag ser det, är upp till varje EU land att avgöra vad de är beredda till. Tyvärr lär vi nog få se att det vid uppföljningen 2014 konstateras arr 2020 målen inte kommer att nås. Dvs samma slutsats som drogs vid uppföljningen i vintras.

 

Återkommer med en mer detaljerad analys när direktivet trätt ikraft.