Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

Första remissrundan avklarad för Nya Energieffektiviseringsdirektivet

Som väntat är det stort motstånd mot allt som verkar tvingande. Störst tycks motståndet vara mot att offentligt ägda byggnader ska föregå med gott exempel. Enligt det ursprungliga utkastet skulle offentliga byggnader effektiviseras genom en ombyggnadstakt på 3 % av golvytan per år. Nu föreslås att kravet skall ändras från tvingande till indikativt med en grund i att den ekonomiska krisen inte medger ett starkare åtagande för tillfället.

Flera medlemsstater protesterar mot detaljstyrningen i direktivförslaget och förordar istället indikativa mål. Bl a riktar Finland mycket skarp kritik mot t ex förslaget om ”Vita Certifikat” eftersom man menar att man i Finland har en fungerande marknad där de frivilliga överenskommelserna med energibranschen är framgångsrika även Sverige stämmer in i den åsikten men också ett flertal andra.

Trycket tycks öka på införandet av Vita Certifikat samtidigt som det öppnas en möjlig bakdörr. Medlemsländer som kan visa att man med andra, liknande, åtgärder åstadkommer samma resultat får använda dessa åtgärder som substitut.

Enligt Danmark så tillhör Energi- och miljöfrågorna top 3 av de frågor som Danmark kommer att betona under sitt ordförandeskap våren 2012.

Blir en spännande vår. Kommer den ekonomiska krisen lägga band på alla förslag som på något sätt verkar bindande?