Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

Förhandlingarna om 20 % målet för energieffektivisering inne i slutskedet.

 

Ordförandelandet Danmark har fått mandat från medlemsstaterna att slutföra förhandlingarna kring 2020 målet. Medlemsstaterna har vägrat att gå med på bindande mål men Danmarks ambition är att påskynda beslutsfattandet innan ordförandeskapet överlämnas till Cypern.

För detta behöver Danmark balansera diskussionerna mellan att nå ett beslut före den 1 juli och att beslutet är någorlunda ambitiöst avseende bindande mål och åtgärder. Just nu så släpar EU efter och ser bara ut att komma halvvägs (~ 10 %).

”Om inte Artikel 6 (Energibolagens skyldighet till besparingar) omfattas av det nya förslaget är 20 % målet omöjligt att uppnå” säger Claude Termes, vice ordförande för Gruppen De Gröna/Europeiska Fria Alliansen.

Ett av förslagen till det nya direktivet var att offentliga byggnader skulle spara 3 % årligen, det vill man nu ändra till att endast gälla statliga byggnader vilket naturligtvis sänker effekten ordentligt.

Under remissrundan för det nya Energieffektiviseringsdirektivet kom det in 2 200 ändringsförslag som slutade i 18 kompromissändringar.

Som vanligt ser det ut som att det slutliga direktivet kommer att bli en tämligen urvattnad historia. Det enda som man fortfarande tycks hålla fast vid är att någon form av ”Vita certifikat” behövs.

Vad vill Sverige? Tyvärr, Regeringen är mycket tystlåten och något konkret utspel har i alla fall jag inte sett.