Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

Hotet om ”Vita certifikat” över för denna gång.

 

Den 13 juni nåddes en uppgörelse om Energieffektiviseringsdirektivet, där bland annat förslaget om vita certifikat skrotades. Orsaken anses vara att det innebära alltför höga kostnader för EU att hantera och istället överlåter man till staterna att själva utarbeta förslag till hur effektiviseringsmålen ska nås. De nationella åtgärderna behöver inte nödvändigtvis rikta sig mot energibolagen (min tolkning) utan kan ske genom andra åtgärder om de anses uppnå samma resultat i energieffektivisering.

Claude Tumes, Luxemburg, som lett förhandlingarna säger; ”Den här affären kommer att ge ett uppsving för Europas ekonomi och bidra till att vi uppnår energisäkerhet och klimatmål”.

Tumes har tidigare räknat ut att den här kompromissen bara leder till drygt 14 % effektivisering av de 20 % som EU åtagit sig till 2020. För att komma närmare 20 % målet har han vänt sig till kommissionen och bett den föreslå ytterligare åtgärder inom transportsektorn.

”Kommissionen har att presentera ett tillräckligt trovärdigt förslag”, sa Tumes.

I det ursprungliga förslaget skulle energibolagen bidra med 1,5 % per år. En fjärdedel av detta ha man överlåtit till medlemsstaterna och som vanligt löser man problemet med ”intelligent” matematik (formuleras på ett annat sätt):

ETS: 40 % av de ansträngningar som industrin redan gör inom ramen för EU-ETS får nu tas upp i de årliga redovisningarna.

Tidiga åtgärder: EU-staterna ges möjlighet att inkludera ”Tidiga åtgärder” som gjorts innan direktivet träder i kraft.

Framtida åtgärder: Länderna får också räkna in inte bara riktiga åtgärder utan även ”framtida åtgärder”

Besparingar vid källan: Effektiviseringar gjorda i produktionen eller energiomvandlingen får räknas in.

Sammantaget kommer dessa åtgärder reducera 1,5 % målet till 1,1 % som staterna kan välja att fördela ut på energibolagen eller vidta andra åtgärder för att uppnå.

Man kom också överens om att åtgärderna ska införas successivt så att medlemstaterna och industrin får mer tid att förbereda sig.

Sammanfattningsvis så är inte kompromissöverenskommelsen någon nämnvärd skärpning av redan befintliga direktiv, möjligheterna till ”kreativa” lösningar för medlemsstaterna är alltför stor för detta.

Men……sista ordet är nog inte sagt ännu, eller…..

Länk till kompromissen: http://static.euractiv.com/sites/all/euractiv/files/EED.en12.doc