Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

Inget ekonomiskt stöd för Energieffektivisering

I slutet på oktober (2010) avrapporterade Energimyndigheten sin utredning om ”Finansieringsinstrument för energieffektivisering” avseende främst fastigheter och lokaler.

I rapporten framkommer att Energimyndigheten föredrar ökad kunskapsspridning framför subventionerad energieffektivisering.

Både i denna rapport och i ett antal andra under året, framgår också att myndigheten bedömer att Sverige kommer att klara de mål som EU satt upp. Möjligen finns en tvekan inför utsläppsmålet.

Rapporten visar på ett antal utredningsbehov och lämnar också en del förslag:

 

• Energimyndigheten rekommenderar regeringen att ge BKN i uppdrag att närmare analysera förutsättningar för att införa kreditgarantier, efter samråd med relevanta myndigheter.

• Energimyndigheten har för avsikt att fortsätta analysera förutsättningar för införandet av en större spridning av demonstrationsprojekt med totalprojektsmodellen rörande energieffektivisering av befintliga lokaler.

• Energimyndigheten har vidare för avsikt att analysera förutsättningar för att införa en förstärkning av demonstrationsprojekt och teknikutveckling för en kraftigt minskad energianvändning vid renovering av flerbostadshus med fokus på systemlösningar och helhetstänkande.

 

I rapporten förs en diskussion som i princip går ut på att Sverige klarar sina effektiviseringsåtagande utan ytterligare stöd.

Torsten

Länk till rapporten: (sök på oktober 2010)

www.energimyndigheten.se/sv/Yttranden-och-avrapporterade-regeringsuppdrag