Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

Kraftfulla åtgärder mot klimatförändringen är "kostnadseffektivt", visar EU-rapport

 

Högre utsläppsmål är mer effektiva, enligt ett utkast till policydokument som anger ett lågt koldioxidmål i färdplan 2050.

EU: s nuvarande mål kommer att överträffas lätt med nuvarande politik, enligt analysen. Detta innebär att om man tar beslut om ett högre mål nu så är det effektivare på längre sikt.

Planerna, som ingår i ett konfidentiellt utkast till policydokument som cirkulerar i Europeiska kommissionen, skulle kosta tung industri € 12 - € 20 miljarder, extra, de närmaste åren, och skulle få genomgripande konsekvenser för flera ekonomiska sektorer, från bygg och transport till jordbrukare, som skulle hamna i miljörampljuset som aldrig förr.

 

Läs mer http://www.guardian.co.uk/environment/2011/feb/18/climate-change-action-cost-effective