Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

Lagstiftarnas ”låt gå” mentalitet förhindrar utvecklingen.

Enligt en utredning som Economist Intelligence Unit (www.eiu.com) gjort, är bristande lagstiftning den största orsaken till att marknaden för effektiviseringstjänster inte tar fart.

Fastighets och byggsektorn står för 40 % av världens CO2 utsläpp, enligt studien som beställts av den ideella organisationen ”Global Buildings Performance Network”.

Världens ekonomier försöker frikoppla sin tillväxt från energikonsumtion, företagen riktar större och större uppmärksamhet åt att renovera det befintliga fastighetsbeståndet. Medan det finns gott om incitament i form av övergripande lagstiftning för att trigga en energieffektiv modernisering, saknas viljan för ett korrekt utförande, säger studien.

 

Länk till studien