Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

Nu kommer dom? – ”Vita Certifikat”

 

EU kommissionen kommer att föreslå ett antal ytterligare åtgärder för energieffektivitet på sin kommande plan, inklusive nationella ”Vita certifikat”. Det blir dock inga bindande effektiviseringsmål i det här skedet.

Att kräva ”Vita certifikat system” i alla medlemsstater skulle "avsevärt vidga marknadens tillgång till energitjänster och skulle kunna ge uppskattade besparingar på upp till 100 miljoner ton oljeekvivalenter år 2020", enligt ett förslag till plan från januari.

Enligt EU har man åstadkommit besparingar på 6 % i de länder som har systemen.

Läs mer... www.eceee.org/news/news_2011/2011-02-18/