Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

Ny statistik från Eurostat, miljöskatterna i EU 2010.

Hushållen bär en tung börda av EU ländernas miljöskatter, det här framgår av den senaste statistiken från Eurostat. Det finns en hel del diagram och fakta i Eurostats senaste rapport men det finns också en del som saknas enligt mig. Därför bifogar jag två diagram där jag brutit om siffrorna för att se hur pass relevanta skatterna är i förhållande till vad respektive land orsakar i utsläpp. Det första diagrammet visar de totala utsläppen i respektive land i relation till den relativa beskattningen och det andra diagrammet utsläppen per capita till samma relativa beskattning. Jag hittade inga tabeller i rapporten så därför är mina diagram inte mer än ungerfärliga men ger ändå en indikation.

De 10 med den högsta relativa beskattningen har i genomsnittligt utsläpp på 12,4 ton GHG/capita medan de 10 med lägst beskattning har ett genomsnittligt utsläpp per capita på 18,8 ton. Tydligen har beskattningen en effekt på utsläppen men det kan finnas andra förklaringar också.

Här är länken till rapporten: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-067/EN/KS-SF-10-067-EN.PDF