Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

PFE upphör till årsskiftet!

 

Enligt ett förslag (2012/13:9) från regeringen ska PFE (Program för energieffektivisering) upphöra till årsskiftet. Programmet strider mot EU´s nya riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd.

De företag som antagits i programmet före 1 januari får dock fullfölja programmet.

Flera remissinstanser, bl a Svenskt Näringsliv, har dock framfört att ett nytt program som kan ersätta PFE tas fram.