Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

Workshop med fokus på energieffektiviseringskrav och Vita Certifikat.

 

Den 27 – 28 januari hålls en workshop i Varese, Italien, med fokus på krav på energieffektivisering och Vita Certifiakt. Workshopen arrangeras av DG Joint Research Centre of the European Commission.

Syftet med workshopen är att tillhandahålla ett forum för beslutsfattare att utvärdera och diskutera utfallet av befintliga krav och vita certifikat. Dessutom ska viktiga frågor som hur kostnadseffektiva kraven och Vita certifikat varit, detta för att ge en input till hur kommande krav bör utformas.

Målgrupperna för workshopen är: Energieffektiviseringsexperter, energibolag, tillsynsmyndigheter, energitjänsteföretag och miljögrupper.

Läs mer http://www.eceee.org/news/news_2010/2010-12-20b/