Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

EnEff testar ny teknik för fönsterisolering.

 

En stor del av värmen läcker ut genom Era gamla fönster under vinterhalvåret. Hittills har det bara funnits två sätt att minimera de förlusterna. Antingen byter man helt enkelt ut fönstren till modernare ”energifönster” (svårt att motivera ekonomiskt) eller så kompletterar men med en extra ruta av ”energiglas”. Problemet med kompletteringen är att det inte är alla fönsterbågar som tål den extra viktbelastningen, eftersom det kompletterande energiglaset är minst 4 mm tjock.

Efter en del funderande så bestämde jag mig för att se om det inte är någon tillverkare som lyckats baka in nanotekniken i en plastfilm istället. Efter mycket sökande fann jag en tillverkare i USA som hade gjort det.

Plastfilmstekniken fungerar inte riktigt som energiglaset eftersom den förhindrar värmestrålningen i båda riktningarna. Dvs plastfilmen släpper varken ut eller in värmestrålning. Energiglas släpper in solens ”kortvågiga” värmestrålning men släpper inte ut den ”långvågiga” som finns inomhus, vilket sparar värme på två sätt.

Här i södra Sverige kan det vara en fördel med att blockera värmestrålningen i bägge riktningar eftersom det under sommarhalvåret kan bli lite väl varmt inomhus. I kontors- och galleriamiljöer är det också vara en fördel eftersom kylbehovet under sommarhalvåret borde minska.

Jag har varit i kontakt med företaget i USA och inom ett par veckor ska jag komplettera mitt hus med energiplasten för att se vilken effekt den har. Jag har två rum i huset med fönster i söder och jag lämnar det ena rummet ”oisolerat”, sen mäter jag temperaturen på instrålningen och jämför. Mätningarna görs före och efter. Plastfilmen monteras enkelt genom att bara strykas fast på en ren men fuktig ruta. För också en diskussion med företaget om en Sverigeagentur.

Enligt företaget reducerar plastfilmen värmeförlusten med ~ 20 % vintertid vilket borde innebära en energibesparing på ungefär 5 % men i mitt fall troligen mer. Med två vintrar med en uppvärmningsnota på en bra bit över 30 000 skulle det innebära en pay-off tid på strax över 2 år. Sommartid minskar filmen värmeinstrålningen med ~ 50%. Utöver värmestrålning reducerar filmen UV strålningen med 98 %, lika med mindre blekning av textilier och annat som är färgat.

 

Fördelar om plasten håller vad den lovar:

 

  • Förbättrar gamla fönster till en överkomlig kostnad = kort pay-off.
  • Enkel att montera själv (återstår att se)
  • Svalare inomhus sommartid
  • Förhindrar blekning av textilier och annat

 

När jag hunnit testa återkommer jag med resultaten.

Om någon skulle vilja testa själv, tag kontakt med mig så ska jag se vad jag kan göra.