Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

Lite om ”Micro produktion”

 

Microproduktion är det samma som småskalig energiproduktion och huvudsakligen menar vi EL.

 

Dåligt utnyttjade energikällor.

 

1. Överskottsvärme. Cirka 40 % av den värme som tillförs våra byggnader ventileras bort. 90 % av våra bostadsfastigheter saknar värmeåtervinning i ventilationssystemen. Kommersiella fastigheter med mekanisk ventilation som saknar värmeåtervinning har därigenom betydligt högre värmekostnader än vad de behövde ha. Har Ni en fastighet med mekanisk ventilation, installera värmeåtervinning pay-off tiden är i de flesta fall bara något år.

2. Solvärme. Tappvarmvattenförbrukningen ökar stadigt sin andel av den totala värmekostnaden. För fastigheter i södra Sverige borde solpaneler för tappvarmvatten vara obligatoriskt. Utöver solpanelsanläggningen behöver man komplettera med en ackumulatortank. För en villa bör den vara på minst 1 m³ och för ett flerfamiljshus några kubikmeter.

 

Kommande energikälla.

 

Vind. Att ha traditionella vindkraftverk i urbana miljöer är problematiskt. För att undvika turbulenta vindar behövs höga master. Lösningen heter VAWT, Vertical Axis Vind Turbine, som till skillnad från de traditionella verken roterar vertikalt istället för horisontellt. I Sverige är tekniken dåligt representerad men internationellt finns en rad tillverkare. De vertikala vindkraftverkens stora fördelar är:

a. Klarar turbulenta vindar → inga höga master behövs

b. Axeln kopplas direkt till generatorn → inga växellådsproblem

c. Finns i storlekar från några hundra watt och uppåt.

 

Priserna på VAWT sjunker stadigt och närmar sig snabbt 10 000 för ett verk på 1 – 2 kW i effekt. De minsta verken genererar el på 12 eller 24 volt och de större, > 5 kW, på 230 V.

 

Typisk installation

16 st 10 kW verk installerade på en kontorsbyggnad i Tyskland. Huset är självförsörjande på energi. Verken driver en bergvärmepump och förser huset med den el som behövs.