Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

Om Torsten Olsson

Bakgrund

Utbildningsmässigt har jag en ingenjörsexamen i Maskinteknik med specialinriktning Reglerteknik. Under åren har jag kompletterat med studier i juridik och ekonomi och 1996 tog jag en DIHM examen i ”Internationell marknadsföring”. Jag behärskar engelska på förhandlingsnivå och är van att arbetsmässigt vistas i internationella miljöer.

1996 ”headhuntades” jag till E.ON koncernen som KAM och efter en mycket framgångsrik affär 1997 började jag arbeta med olika affärs- och strategiprojekt. De 3 senaste åren har jag också varit ansvarig för produkten Energiloopen, koncernens produkt för konsultativa energitjänster.

Innan jag hamnade hos E.ON arbetade jag framgångsrikt som säljare av heminredningsprodukter och är en av fäderna till 1989 års julklapp, WOK-pannan.

Några exempel på projekt jag ansvarat för:

• ”Internet via elnätet”, 1998

• ”Intelligenta hem”, Bomässan BO01, fick pris som mässans bäst genomförda projekt.

• E.ON’s representant i ”Energieffektiviseringsutredningen”, 2006 – 2009.

• Huvudförfattare av E.ON’s remissvar på ovanstående utredning.

• E.ON’s representant i Elforsks programområde ”Användning” åren 2006 – 2010.

• Större energiutredning, Tetra Pak, 2009 – 2010.

• Omvärldsinput till ett ”nätprissättningsprojekt” E.ON Elnät, 2010.

• Föreläsare Fastighetsmässan, Malmö, 2010.

• Projektledare för projektet ”Energy Servicies” inom E.ON Europa, 2004 – 2008.

• Energieffektiviseringsprojekt i Szeged, Ungern, 2003 – 2004.

• Framtagning Affärsplan Energieffefktivisering, 2004. Resulterade bl a i ett förvärv av ett teknikbolag i Lund.

• ”Bollplank” till ett utvecklingsprojekt om LED-belysning vid LTH.