Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

Tjänster

Strategisk utveckling

 • Projektledning
 • Omvärldsanalyser
 • Scenarioplanering

Affärsutveckling

 • Projektledning
 • Omvärldsanalyser
 • Säljstrategier

Produktutveckling

 • Projektstyrning
 • Projektledning
 • Implementering & säljplanering

Energiutredningar

 • Huvudprojektledning
 • ”Start up” projekt
 • Omvärldsinput
 •  (Lagstiftning, teknik, ekonomiska stödsystem, ”kommande politiska krav” mm)
 • Större utredningar energieffektivisering

Kursre/Föreläsningarr

 • Energiutbildningar
 • ”Hur driver man ett energieffektiviseringsprojekt”
 • Projektinput ”Energiledningssystem”