Vi är redan
medlemmar

Senaste nyheterna

Kommande aktiviteter

Tre bra anledningar att bli medlem

av många

Fler affärer via: Hitta företag

Eneff parar ihop beställare som letar efter trovärdiga leverantörer av energieffektiviseringstjänster med leverantörer som kan energieffektivisering – alla medlemsföretag går att hitta i vårt verktyg ”Hitta företag”

Tillgång till varumärket Eneff

Medlemmar får tillgång till Eneffs medlemsloggor vilket kännetecknar kompetens inom energieffektivisering.

Affärsutveckling

Vi företräder våra medlemmar och ger dem stöd att utvecklas långsiktigt och professionellt genom att leverera insikter, kunskap och verktyg.

Våra medlemmar säger

”Eneff har en viktig roll i att stimulera marknaden genom att skapa dialog mellan de som säljer och köper energieffektiviseringstjänster och -produkter. För fastighetsföretag, oavsett storlek, är energieffektivisering en central fråga och den professionella stöttningen som vi får ut av vårt medlemskap i Eneff skapar ett stort förtroende hos våra medlemmar."

Anna Bellander, Kommunikationschef Fastighetsägarna Stockholm

”Vi energieffektiviserar fastigheter genom att täta läckande ventilationskanaler - självklart är vi medlemmar i Eneff!”

Jörgen Tellestam, VD SkorstensFolket Sverige AB

"Det är en självklarhet för oss att vara medlemmar i Eneff som arbetar för att öka energieffektiviseringen i Sverige."

Jonas Hernborg, VD Elitfönster

Vi hjälper dig

Lägre pris & lägre klimatpåverkan

Vi har ett starkt engagemang för att säkerställa ett hållbart energisystem – för miljön, klimatet och ekonomin. Genom att minska elförbrukningen minskar du din klimatpåverkan, sänker din egen elräkning och bidrar samtidigt till ett lägre elpris (kr/kWh) i Sverige. Läs mer om hur du kan energieffektivisera!

Bli ett auktoriserat företag

1

Bli medlemmar i Eneff

Auktorisationen kan utfärdas till företag som säljer energieffektiviserande produkter eller tjänster, som uppfyller uppförandekoden och är medlemmar i Eneff

2

Genomgå en kort utbildning

Utbildningen är digital och minst en representant från företaget ska delta

3

Använd er av auktorisationen

Efter genomförd utbildning får deltagarna ett personligt diplom samt en plakett och ni som företag kan börja använda er av auktorisationsloggorna