Vi är redan
medlemmar

Senaste nyheterna

Kommande aktiviteter

Tre bra anledningar att bli medlem

av många

Fler affärer via: Hitta företag

Eneff parar ihop beställare som letar efter trovärdiga leverantörer av energieffektiviseringstjänster med leverantörer som kan energieffektivisering – alla medlemsföretag går att hitta i vårt verktyg ”Hitta företag”

Tillgång till varumärket Eneff

Medlemmar får tillgång till Eneffs medlemsloggor vilket kännetecknar kompetens inom energieffektivisering.

Affärsutveckling

Vi företräder våra medlemmar och ger dem stöd att utvecklas långsiktigt och professionellt genom att leverera insikter, kunskap och verktyg.

Våra medlemmar säger

"Vi i Fasadgruppen ser Eneff som en stark kraft som kan samordna och samla dialogen avseende den stora och viktiga frågan i att minska energiförbrukningen i Sverige. SmartFront är Eneff-auktoriserade vilket även stärker oss i dialogen mot marknaden!"

Stefan Forsberg, ansvarig energifrågor Fasadgruppen och produktchef SmartFront

"Medlemskapet i Eneff betyder mycket då vi delar synen på att energieffektivisering och god energihushållning är avgörande för omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem. Första steget behöver alltid vara att prioritera basförutsättningen för en energieffektiv byggnad - ett välisolerat klimatskal. Alla byggnader behöver vara väl isolerade så energin som produceras används så effektivt som möjligt. Samverkan med Eneff för att driva dessa frågor är av stort värde för oss som branschorganisation."

Veronica Koutny Sochman, VD Swedisol

"Vi är stolta över att vara del av Eneffs nätverk. Samverkan med en organisation som själva och vars medlemmar ligger i framkant i strävan mot ökad energieffektivisering är av stort värde för oss - det underlättar och förbättrar vårt eget arbete för att både husägare och installationsföretag ska få ett rimligt och digitalt verktyg för energieffektivisering av Sveriges alla hus.”

Jens Nilsson, VD och grundare Bovra Technologies AB

"Eneff är en självklar mötesplats för oss som jobbar med energieffektivisering. Nordic Climate Group har som en av sina viktigaste uppgifter att sänka våra kunders energiförbrukning - genom Eneff får vi både fakta och nätverk. Så valet att vara medlem är enkelt!"

Anders Ekdahl, Head of market & communications Nordic Climate Group

”Eneff har en viktig roll i att stimulera marknaden genom att skapa dialog mellan de som säljer och köper energieffektiviseringstjänster och -produkter. För fastighetsföretag, oavsett storlek, är energieffektivisering en central fråga och den professionella stöttningen som vi får ut av vårt medlemskap i Eneff skapar ett stort förtroende hos våra medlemmar."

Anna Bellander, Kommunikationschef Fastighetsägarna Stockholm

"Det är en självklarhet för oss att vara medlemmar i Eneff som arbetar för att öka energieffektiviseringen i Sverige."

Jonas Hernborg, VD Elitfönster

”Vi energieffektiviserar fastigheter genom att täta läckande ventilationskanaler - självklart är vi medlemmar i Eneff!”

Jörgen Tellestam, VD SkorstensFolket Sverige AB

Vi hjälper dig

Lägre pris & lägre klimatpåverkan

Vi har ett starkt engagemang för att säkerställa ett hållbart energisystem – för miljön, klimatet och ekonomin. Genom att minska elförbrukningen minskar du din klimatpåverkan, sänker din egen elräkning och bidrar samtidigt till ett lägre elpris (kr/kWh) i Sverige. Läs mer om hur du kan energieffektivisera!

Bli ett auktoriserat företag

1

Bli medlemmar i Eneff

Auktorisationen kan utfärdas till företag som säljer energieffektiviserande produkter eller tjänster, som uppfyller uppförandekoden och är medlemmar i Eneff

2

Genomgå en kort utbildning

Utbildningen är digital och minst en representant från företaget ska delta

3

Använd er av auktorisationen

Efter genomförd utbildning får deltagarna ett personligt diplom samt en plakett och ni som företag kan börja använda er av auktorisationsloggorna