Virtuell presentation: World Energy Outlook 2023

Effekterna av den globala energikrisen på bl.a. energipriser och handelskedjor har stabiliserats, men det geopolitiska läget och den globala ekonomin innebär fortsatt risk för ytterligare störningar på energimarknaderna. Årets World Energy Outlook belyser dessa risker samt redogör för vilka åtgärder som krävs för att hålla dörren öppen för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius. Liksom tidigare år undersöker rapporten konsekvenserna av dagens energitrender inom nyckelområden, såsom investeringar, handelsflöden, elektrifiering och tillgång till energi.

Allt detta och lite till får ni ta del av när IEA:s Chief Energy Modeller, Laura Cozzi, presenterar World Energy Outlook 2023. Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor direkt till Laura.

Mötet inleds av Daniel Liljeberg, statssekreterare med ansvar för energifrågor.

Ingen föranmälan krävs