Webbinarie ’Nätverk Energiexperter’

Eneff (Energieffektiviseringsföretagen) har startat upp ”Nätverk Energiexperter” för att erbjuda energikartläggare och energiexperter möjlighet till samverkan, erfarenhetsutbyte samt löpande kontakt med berörda myndigheter. Till årets första digitala möte har Eneff bjudit in Energimyndigheten (Anders Pousette och Åsa Thurin) som kommer att prata om EED-revideringar och implementeringen av dessa i Sverige, och hur det kommer att påverka arbetet för energikartläggare.

”Eneffs nätverk är en viktig plattform för att skapa dialog mellan myndigheter och energiexperter/energikartläggare. Nätverket är speciellt betydelsefullt i det läge vi är i just nu – då vi jobbar med att implementera det nya direktivet om energieffektivitet i svensk lagstiftning gällande energikartläggningar!” säger Åsa Thurin, Energimyndigheten.

Alla som går med i nätverket kommer att bjudas in till mötet.

Alla Eneffs medlemsföretag får rabatt på nätverksavgiften; medlemskapen och avgifterna gäller per företag och flertalet experter/kartläggare från varje företag kan delta i alla aktiviteter.

När?

13 februari kl. 09:00 - 10:00 (2024)

Var?
Digitalt