Avtal om energieffektivisering sänder viktig signal

2023-03-13

Efter många timmar av förhandling nådde Europaparlamentet och rådet äntligen en överenskommelse om energieffektivitetsdirektivet (EED). Avtalet sänder en viktig signal om energieffektiviseringens roll. Även om EEF hade hoppats på ett mer ambitiöst avtal representerar det ändå en förbättring jämfört med 2018 års version.

”För första gången sätter EU upp ett bindande mål för energieffektivitet, och en mekanism för att genomdriva det. Detta åtgärdar en av de största svagheterna i det tidigare energieffektivitetsdirektivet” säger Adrian Joyce, Generalsekreterare för EuroACE. ”Avtalet innehåller också en juridisk definition av Energy Efficiency First-principen, som bör bli en vägledande princip för EPBD och rullas ut i konkreta projekt.”

Stärkta regler

  • Ett energieffektivitetsmål för EU sätts på 11,7 % 2030
  • Det årliga energisparkravet nästan fördubblas för att säkerställa kontinuerliga framsteg
  • Den offentliga sektorn får ett större ansvar för att öka energieffektiviteten
  • Principen om energieffektivitet först får rättsligt genomslag

Avgörande nu är genomförandet på nationell nivå – medlemsstaterna måste ta till sig de nya målen i sina reviderade nationella energi- och klimatplaner.

Myndigheter och politiker måste nu axla ansvaret för att överenskommelsen inte urvattnas när den implementeras i Sverige. Hur säkerställer vi genomförandet?

Läs mer om avtalet här!

Dela