Bidrag för energieffektivisering i småhus

Från den 3 juli 2023 kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Du kan ansöka om bidrag för vissa åtgärder på värmesystemet eller åtgärder på klimatskärmen. Eneff är positiva till styrmedel avsedda för energieffektivisering, men har några synpunkter gällande stödet till småhus.

2023-08-22

Under vintern 2022–2023 var energipriserna exceptionellt höga. Många svenska hushåll hade väsentligt högre kostnader för att värma sina hem än tidigare. För att främja energieffektivisering och minska hushållens sårbarhet vid höga energipriser presenterar regeringen ett nytt bidrag för energieffektivisering i småhus. Bidraget går att söka från 3 juli 2023.

Du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas kan ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme. Du kan också ansöka om bidrag för åtgärder på klimatskärmen, men bara om du först fått bidrag till åtgärder på värmesystemet i samma hus.

– Bidraget för energieffektivisering i småhus är en viktig åtgärd för att hjälpa hushåll som vill minska sin energianvändning. Genom en ökad energieffektivisering minskas hushållens sårbarhet vid höga energipriser, säger infrastruktur och bostadsminister Andreas Carlson.

Bidraget kan uppgå till 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 30 000 kronor per beviljad ansökan. En småhusägare som gör åtgärder både i värmesystemet och i klimatskärmen kan således få maximalt 60 000 kronor. Ansökan görs hos länsstyrelserna, som kommer att hantera bidraget med stöd av Boverket.

Eneff är självklart positiva till styrmedel avsedda för att minska energianvändning i småhus och för att konvertera från direktel, men har några synpunkter gällande stödet. Bland annat borde det finnas krav, i utformningen av stödet, på de system som installeras (mer än att det är t.ex. en värmepump). Det är även viktigt att systemen är “flexibla”, dvs att de går att styra när det är brist på el, eller när kapaciteten i nätet är ansträngd.

Utöver detta  är det för lågt ställda krav på leverantörerna – Eneff anser att de företag som småhusägare anlitar för att utföra åtgärder ska vara auktoriserade inom energieffektivisering. Det finns även andra branschregler som kan vara relevanta beroende på typ av åtgärd.

Läs hela Eneffs remissvar gällande stödet här.

Ansök om bidraget här 

Dela