Deltagarländer i COP28 förbinder sig till att förbättra energieffektiviteten

2023-12-07

Global renewables and energy effiency pledge

Alla deltagarländer i COP28 förbinder sig till att öka användningen av förnybar energi och förbättra energieffektiviteten för att uppfylla målen i Parisavtalet.

Länderna erkänner behovet av att öka användningen av förnybar energi och förbättra energieffektiviteten för att nå målen. De noterar att världen behöver betydligt mer förnybar energi och ökad energieffektivitet för att begränsa uppvärmningen till 1,5°C. Länderna förbinder sig att arbeta tillsammans för att tredubbla världens förnybara energikapacitet till 11,000 GW och fördubbla energieffektiviseringstakten till över 4% årligen fram till 2030. De betonar vikten av att prioritera energieffektivitet och erkänner dess koppling till hållbar utveckling och fler arbetstillfällen. Länderna åtar sig också att stödja varandra och samarbeta internationellt för att främja förnybar energi och energieffektivitet. Slutligen uppmanar de andra länder att ansluta sig till åtagandet.

Läs mer och se alla länder som skrivit under

Dela