ELENA ger finansiellt stöd för energieffektivisering

Europas strävan efter hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan har fått ytterligare stöd genom European Local Energy Assistance (ELENA). Detta initiativ, finansierat av EU-kommissionen och förvaltat av Europeiska investeringsbanken (EIB), syftar till att främja investeringar inom energi och energieffektivisering på lokal nivå.

2024-01-24

ELENA erbjuder finansiellt stöd för förberedelsefasen av storskaliga investeringsprogram inom energieffektivisering. För att vara berättigad till ELENA-stöd måste investeringsprogrammet planeras för minst 30 miljoner euro. Dessutom krävs att sökanden själv investerar; man kan få 90% i stöd för 1/20-del av förväntad investeringsvolym och 10% av erkänd bidragsdel ska täckas internt. Detta säkerställer en betydande engagemangsnivå från sökande och en hög grad av genomförbarhet.

Ida Landin, strategisk projektledare på Rejlers, har erfarenhet av att driva ELENA-projekt tillsammans med Rikshem, i detta ingår även stöttning i ansökningsskedet.

”Genom ELENA-bidraget fick Rikshem ekonomiska muskler att accelerera det strategiska energiarbetet tvärs genom bolaget, genom standarder för nyckelåtgärder och ökad genomförande kraft av energieffektivisering!”

Genom att använda ELENA-stödet kan fler göra viktiga energiinvesteringar och hjälpa till att göra Europa mer hållbart.

Målgrupperna är främst: 

 • Offentlig sektor: Statliga organisationer, regionala, lokala och kommunala myndigheter, offentliga företag (till exempel bostads/fastighets/energibolag)
 • Privata enheter som planerar att utveckla och stödja investeringar (till exempel fastighetsägare, föreningar, bostadsrättsföreningar eller villaägarföreningar)

Projekten måste täcka ett eller flera av följande områden:

 • Ökad energieffektivisering inom offentliga eller privata byggnader och gatu- och trafikbelysning
 • Integration av förnybara energikällor i den byggda miljön
 • Investeringar i renovering, utbyggnad av eller byggnation av nätverk för fjärrvärme/fjärrkyla
 • Lokal infrastruktur inklusive smarta nät, informations- och kommunikationsteknologi för energieffektivisering, energieffektiv urban utrustning och kopplingar till transporter

Hur gör du ansökan?

 1. Skriv ner vad ditt energiprojekt handlar om och hur det kommer att göras. Använd ELENAS ansökningsformulär.
  – En sammanfattning av det planerade investeringsprogrammet, inklusive typ av investering och tilltänkt metod för att implementera investeringsprogrammet.
  – Förväntad investeringskostnad och tidsschema för att utveckla programmet.
  – Mängd, omfattning och huvudsakliga behov som man behöver stöd för.
 2. Skicka ditt projekt till Europeiska investeringsbanken (EIB) och berätta att du vill ha ELENA-stöd. EIB kommer att titta på ditt projekt och se om det passar för ELENA-stöd. Kontaktuppgifter: elena@eib.org
 3. EIB skickar sedan din förfrågan till EU-kommissionen, och om de säger ja, kan du börja ditt projekt.

Stöd i ansökningsprocessen

EIB anordnar ett webbinarium där man kan få praktiska insikter om hur man förbereder framgångsrika ELENA-projekt – 29 januari 2024, kl. 10:30-12:00.

Under webbinariet kommer bland annat experter från EIB att visa hur ELENA fungerar och hur medlemsländerna kan dra nytta på nationell, regional och lokal nivå. Deltagarna kommer att guidas genom ELENA-stipendieansökningsprocessen och få höra verkliga exempel från pågående projekt. Webbinariet är öppet för alla intresserade och ger möjlighet att interagera med experter och ställa frågor via chatten.

Anmäl dig här!

Dela