Avtal om energiprestanda

På marknaden finns flera olika namn för denna tjänst som t ex EPC, EnPC, Komfortavtal och Energipartnering.  Tjänsten lämpar sig särskilt väl för beställare som har behov av att se över stora delar eller hela sitt fastighetsbestånd. Affärsmodellen innebär att leverantören övertar risken för energieffektiviseringen, d.v.s. de åtgärder som genomförs, genom att lämna en besparingsgaranti. Beställaren kan på så sätt finansiera hela eller stora delar av besparingarna genom minskade framtida kostnader för drift och underhåll.

Läs mer om avtal om energiprestanda