EnOff-modellen

EnOff-modellen syftar till att förenkla upphandling av energieffektivisering i offentliga fastigheter och öka renoveringstakten. Modellen kombinerar ett helhetsgrepp på energieffektivisering och långsiktig lönsamhet med en flexibel upphandlingsmodell som bygger på samverkan och ett stegvist genomförande.

Läs mer om EnOff-modellen här

Enköping kommun var först ut med att testa modellen för att energieffektivisera fastigheter i kommunen.

Läs med om Enköpings arbete med EnOff-modellen