Bygg

Bygg- och rivningsavfall står för cirka en tredjedel av Sveriges avfallsmängder. Men tusentals ton av det håller så hög kvalitet att det kan fortsätta användas. Totalt försvinner material till ett värde av 19 miljarder kronor årligen ur den svenska ekonomin till följd av dagens linjära materialflöden i våra byggnader.

Läs mer om cirkulärt byggande