Ekonomi och lönsamhet

Att energieffektivisera är oftast lönsamt. En del åtgärder är lönsamma i sig, vissa när de utförs i samband med planerat underhåll, andra när de utförs i samband med andra åtgärder. Att göra paket där åtgärder med hög lönsamhet hjälper till att betala åtgärder med lägre lönsamhet är en metod att få mer utfört – detta brukar benämnas Totalmetodiken.  

Det är viktigt att veta vilka förutsättningar de olika kundgrupperna har när man ska visa på lönsamheten då affärsvana och personligt risktagande skiljer sig. Det underlättar generellt att prata i kronor, inte i kWh samt att erbjuda tydlighet och transparens, då det kan finnas en viss skepsis kring den enorma energieffektiviseringspotentialen.