Övrigt om ekonomi

Grön Logik: Energieffektiviseringspotentialen i Sverige
Energieffektivisering är en av de viktigaste åtgärderna för att snabbt och samhällsekonomiskt nå klimatmålet. Energieffektiviserande investeringar skapar bättre förutsättning för att bygga ut den förnybara energiproduktionen. Rapporten visar att energieffektiviserande insatser kan bespara det svenska samhället 866 miljarder kronor fram till år 2045.

Grön Logik 2021

Grön Logik: Energieffektiviseringspotentialen Teknisk isolering
Syftet med studien var att analysera den privatekonomiskt lönsamma potentialen för teknisk isolering i svenska flerbostadshus, samt att undersöka hur denna potential förhåller sig till den samhällsekonomiskt lönsamma nyttan. Rapporten belyser att det finns en stor privatekonomiskt lönsam potential för teknisk isolering i flerbostadshus och att den samhällsekonomiska potentialen är ännu större.

Grön Logik – Teknisk isolering 2023