Checklistor: Energieffektivisering för installatörer

Eneff och Installatörsföretagen har tagit fram tre checklistor för tips på energieffektivisering inom kategorierna småhus, flerbostadshus och lokaler. Checklistorna är en praktisk guide till installatörer för att på ett enkelt sätt hjälpa kunder att hitta vanliga åtgärder för energieffektivisering.

Listorna är kostnadsfria att ladda ned, och kan med fördel kompletteras med företagets egna logotyp och/eller andra tillägg. Listorna kan sedan överlämnas till kund eller kopieras/fotas av kund efter utfört arbete.

Checklistor-Energieffektivisering – utan egen logga

Checklistor Energieffektivisering – plats för egen logga

Utkast av listorna har granskats och använts på prov i projekt i ett antal utvalda installatörsföretag och reviderats därefter.

Projektet är finansierat av bland annat SBUF, svenska byggbranschens utvecklingsfond. Läs mer om andra SBUF-projekt, eller sök egna bidrag till forsknings- utvecklings- och kunskapsprojekt inom byggsektorn här!

Är ni redan vassa på energieffektivisering?

…och vill få mer stöd i ert energieffektiviseringsarbete? Eneff är en energieffektiv intresseorganisation som företräder medlemmarna och ger dem stöd att utvecklas långsiktigt och professionellt genom att skapa nätverk och leverera insikter, kunskap och verktyg.

Eneff samlar leverantörer och beställare av energitjänster och produkter, samt andra parter som vill se en bättre marknad för energieffektivisering i Sverige. Bland Eneffs medlemmar finns entreprenörer, konsulter, byggföretag, installationsföretag, branschorganisationer, föreningar, fastighetsägare med flera.

Bli medlem