De vanligaste åtgärderna

Här hittar du de en lista på vanliga åtgärder vid renovering och energieffektivisering. Listan är till för att ge uppslag till åtgärder och för att man som företag ska kunna visa beställaren vilka åtgärder man gått igenom vid en kartläggning/besiktning. Många fler åtgärder finns, men vi har valt att här redovisa de vanligaste.