Ytterligare åtgärder

Åtgärder för energieffektivisering - samlad lista

Här kan du läsa mer om vilka energieffektiviseringsåtgärder som kan utföras vid renovering. Energitjänsterna är uppdelade i olika områden, bl.a. bygg, VVS, el, styr samt drift och underhåll .

All information om energitjänster  består av kvalitetsgranskad information – läs mer om Eneffs expertgrupp här.

Åtgärder för energieffktivisering

Checklista: Konvertering av direktel till vattenburet värmesystem i småhus

Som entreprenör som ska utföra konverteringen av ett direktelvärmt småhus till ett vattenburet värmesystem har du ansvar för att arbetet utförs säkert och enligt gällande lagkrav. Du har även ansvar för att kunden är införstådd med konsekvenserna och kostnaderna som är förknippade med arbetet. Som företagare har du en skyldighet att samråda med kunden så att det inte uppstår missförstånd.