Hur har andra gjort?

Det finns ett ökat intresse från både installatörerna och kunderna att verkligen förstå energieffektivisering. Alla vill veta vad som gjorts på riktigt. Hur långt kan man nå? Här finns inspiration, tips och råd från energieffektiviseringsprojekt som andra har genomfört och erfarenheter som har dragits från liknande projekt.