Erfarenheter

I rapporten ”Halvera Mera 1+2+3” sammanställs resultaten från tre omgångar av BeBos (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus) projekt ”Halvera Mera”. Detta för att ge en bild av vilka energieffektiviserande åtgärder som fastighetsägare är intresserade av och hur de bedömer de olika åtgärderna.

Halvera Mera 1+2+3