Goda exempel

Eneff har samlat in goda exempel från företag som genomfört energieffektiva renoveringar inom olika områden, dessa exempel är kategoriserade efter målgrupper.

Eneffs goda exempel

Klimatknuffen är en konkret plattform med goda exempel, referenser samt praktiska tips och råd för bostadsrättsföreningar som vill sänka sin energiräkning och få ett mer klimatsmart boende. En lönsam knuff i rätt riktning helt enkelt.

Klimatknuffen

För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns LÅGANbygg – en sökbar databas på webben med goda exempel. Databasen är en möjlighet för branschen att ta del av den kunskap som finns om lågenergihus – sök på ombyggnation.

LÅGANbygg goda exempel 

Lågan har även tagit fram en broschyr med goda exempel gällande ombyggnation och energieffektivisering.

LÅGANbygg ombyggnadsbroschyr