Juridik och avtal

Energiavtal 21
Sveby (Standardisera och Verifiera Energiprestanda i BYggnader) och är ett branschöverskridande program som tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning. Sveby har i samarbete med BKK tagit fram Energiavtal 21. Avtalet är främst avsett för lokaler som ska användas i totalentreprenader där parterna avtalat om att tillämpa ABT 06 samt Svebys standard för överenskommelse om energianvändning.

Energiavtal 21 


Allmänna bestämmelser

Vid upphandling av åtgärder bör avtalet kopplas till AB (Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) eller ABT (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten). Vid upphandling av konsulttjänster bör avtalet kopplas till ABK (Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet)

Läs mer om allmänna bestämmelser


Entreprenadformer renoveringsprojekt

Det är skillnad mellan en entreprenad som beställs av en näringsidkare (t.ex. en bostadsrättsföreningen) och av en konsument (exempelvis en bostadsrättshavare). Fastighetsägarna har tagit fram en beskrivning gällande upphandling för renoveringsprojekt som innehåller bl.a. entreprenadformer, juridik m.m.

Fastighetsägarna: Renovering och ombyggnadsprojekt