Regelverk

Det finns flera regler om energianvändning i byggnader som måste uppfyllas vid byggande eller renovering. Dessutom måste alla tekniska egenskapskrav på byggnaden vara uppfyllda vid nybyggnad för att byggnaden ska räknas som energieffektiv. Enligt reglerna ska en byggnad bl.a. ha goda egenskaper när det gäller energihushållning, värmeisolering och hushållning med elenergi.

Energihushållningskrav: Bygg och renovera energieffektivt

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Miljöbalken är en ramlag vilket innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser, den kompletteras med förordningar och myndighetsföreskrifter som preciserar bestämmelserna.

Miljöbalken

EU-taxonomin, även kallad EU:s gröna taxonomi, är en viktig del av EU-kommissionens handlingsplan EU Green Deal. Taxonomi baseras på en standardiserad metod för att mäta byggnaders hållbarhet. Metoden har stor fokus på cirkulär ekonomi och livscykelanalyser av byggnaders hela livstid.

Taxonomin: Krav och bestämmelser