Kundperspektiv

Energirenovera med hyresgästen i fokus
För att nödvändig energirenovering ska ske i den utsträckning som behövs krävs en ökad samsyn. Man behöver tänka på både de boendes önskemål, energitekniska möjligheter och ekonomiaspekter.

Läs mer om projekt: Samsyn renovering Hyresgäst

Vem bryr sig om hållbar renovering?
För att ta reda på mer om hur konsumenter tänker och beter sig kring hållbarhet när det kommer till renovering och byggande har ICHB (Informationscentrum för hållbart byggande) låtit NAVET Analytics använda AI-teknik för att kartlägga svenska konsumenters sökaktiviteter på Internet i kombination med insiktsanalys. Rapportens syfte är att förstå hur konsumenter förhåller sig till hållbart renoverande och byggande.

Vem bryr sig om hållbar renovering?