Utbildningar och seminarier

Energilyftet

Energilyftet är en utbildning i flera steg som syftar till att främja byggande och renovering till lågenergibyggnader. Du kommer att få kunskap om hur energifrågan kan lyftas in i byggprocessen och vilka roller och ansvar olika aktörer har.

Energilyftet ingår i Energimyndighetens kompetenshöjande insatser inom nära-nollenergibyggnader och målgruppen är beställare, arkitekter, ingenjörer, byggprojektledare, tekniska förvaltare och driftpersonal.

Energilyftet

Distansutbildning: Klimatsmart renovering för merförsäljning
I Byggföretagens distansutbildning Klimatsmart renovering för merförsäljning lär du dig mer om energieffektivisering med lönsamma åtgärdspaket och hur den kunskapen kan användas.

Läs mer och anmäl dig här

Webbinarieserie: Energieffektiv renovering ger ökad affärsnytta

Del 1:
Inspelat webbinarie: Kartläggning av åtgärder – hur gör man? 2023
Del 2: Inspelat webbinarie: Lönsamma åtgärder 2023
Del 3: Inspelat webbinarie: Avtal, risker och juridik i renoveringsprojekt  2023
Ladda ner presentationen från webbinariet här! 
Del 4: Bra erbjudande till kund – hur ser affärsmodellen ut? 2023

Läs mer om webbinarieserien

Webbutbildning: Energibyggare
Utbildningen Energibyggare är en interaktiv webbaserad utbildning inom området energieffektivt byggande och förnybar energi. Utbildningen handlar om hur man bygger energieffektivt och samverkar på byggarbetsplatsen.

Energibyggare

Webbutbildning: Energitjänsteguiden
EEF har tagit fram Energitjänsteguiden för att ge konkreta tips och råd kring hur man kan hjälpa kunder att energieffektivisera vid renovering. Guiden är framtaget utifrån intervjuer med fastighetsägare, industriföretag och butiksinnehavare.

Energitjänsteguiden