Energipriser

Energieffektivisering ger sänkta energipriser för alla. De rekordhöga energipriserna är inte tillfälliga, utan riskerar att bli varaktiga. Energieffektivisering motverkar höjningen och minskar energipriset för alla.

Studien ”Lowering prices in a hurry” har genomfört analyser av hur olika åtgärder i olika regioner påverkar elpriserna i Sverige. Några slutsatser är att minskad efterfrågan av el skulle minska elpriserna snabbast och mest redan under kommande vinter.

Läs hela rapporten: Lowering prices in a hurry