Energisäkerheten

Energieffektivisering ger ett tryggare Sverige. För varje kilowattimme vi sparar minskar det europeiska beroendet av rysk gas. Vår säkerhetspolitiska position stärks ju mer oberoende vi är. Energieffektivisering minskar Sveriges sårbarhet i ett utsatt säkerhetspolitiskt läge.