Framtida affärer

Renoveringsbehovet är stort i det svenska bostadsbeståndet, där energianvändningen dessutom är hög. Ditt bygg- eller installationsföretag kan med fördel samverka med andra för att förbättra detta. De nuvarande höga elpriserna gör att det nu är ännu mer lönsamt att energieffektivisera.

Genom att lära dig mer om kundmötet, lönsamma och energieffektiva renoveringar kan du bemöta kunden på bästa sätt och säkra fler framtida affärer.

Tips för framtida affärer