Inspektioner enligt EU-direktiv

Luftkonditionering och uppvärmning 

Enligt lag ska vissa fastigheter inspektera installationer för vissa uppvärmningssystem och kombinerade uppvärmnings- och ventilationssystem. Inspektionerna kan ge viktig information om byggnadens system inför renovering/energieffektivisering. Kravet på inspektion infördes vid ändringarna 2018 av EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda.

Läs mer hos Boverket