Underhållsplan

Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har en underhållsplan för sin fastighet. Den innehåller information om vilka åtgärder som bör genomföras när. En tumregel är att allt som görs mer sällan än en gång per år är underhåll och det som görs oftare räknas som drift. Det är bra att passa på att energieffektivisera när underhållsåtgärder ändå görs – då ökar lönsamheten för åtgärderna.