Fördubblad energieffektivisering – så når vi klimatmålen

IEA släppte i dagarna rapporten World Energy Outlook 2023. Deras analys visar att klimatutsläppen börjar minska, men att det kommer att krävas mycket mer för att hålla 1,5 °C inom räckhåll. Enligt IEA är en av de viktigaste åtgärderna för att vända utsläppskurvan innan 2030 att öka energieffektiviseringstakten.

2023-10-26

En kraftig ökning av elbilar och förnybar energi gör att klimatutsläppen börjar minska under det här årtiondet – men det krävs ännu starkare och snabbare åtgärder för att klara av målet på 1,5 grader. Det konstaterar International Energy Agency, IEA, i årets World Energy Outlok-rapport (WEO). Rapporten genomförs och publiceras varje år och är baserad på objektiv data och analys och presenterar ett antal scenarier för framtidens energivärld och vad de kan komma att betyda för energisäkerhet, klimatomställning och ekonomisk utveckling.

IEA presenterar i årets rapport en fempunktslista med åtgärder till klimattoppmötet i Dubai i slutet på november:

1. Tredubbla utbyggnaden av förnybar energi
2. Dubbla åtgärderna för energieffektivisering
3. Minska utsläpp av växthusgasen metan från produktionern av fossila bärnsel
4. Stödja utvecklingsländer ekonomisk, så de kan öka den fossilfria och rena energin
5. Fasa ut de fossila bränslena

”De viktigaste åtgärder som krävs för att böja utsläppskurvan nedåt till 2030 är allmänt kända och i de flesta fall mycket kostnadseffektiva. En tredubbling av kapaciteten för förnybar energi, en fördubbling av energieffektivitetsförbättringarna till 4 % per år, ökad elektrifiering och minskade metanutsläpp från fossila bränslen ger tillsammans mer än 80 % av de utsläppsminskningar som krävs fram till 2030 för att energisektorn ska kunna begränsa uppvärmningen till 1,5 °C.” World Energy Outlook 2023.

En av de viktigaste åtgärderna för att vända utsläppskurvan innan år 2030 – är alltså energieffektivisering.

Läs hela rapporten: World Energy Outlook 2023

Dela